ขอต้อนรับท่านผู้มาเยือน...ด้วยความยินดียิ่งค่ะ

ขนมไทย...ไร้เทียมทาน

ขนมไทย...ไร้เทียมทาน
ขมนไทยจัดเป็นขมนที่หาที่เปรียบมิได้ ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของรสชาติและรูปร่าง เป็นที่น่าหลงไหลของคนมากมาย

อาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารเพื่อสุขภาพ
การรับประทานอาหารผักผลไม้อย่างเพียงพอช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ผิวพรรณสดใส

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552

หลักการบริหารจัดการ


ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
การพัฒนาประเทศไทยในสี่ทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าจะได้รับผลสำเร็จหลายประการดังเห็นได้จากการขยายบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากขึ้น แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่สังคมไทยประสบอยู่ในปัจจุบัน พบว่าภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของประเทศที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๔๐ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกลไกและการบริหารจัดการในประเทศของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน มีความไม่เหมาะสมหลายประการ เมื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมและกระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยที่อ่อนแอ จึงนำไปสู่การพัฒนาที่ขาดความสมดุลและไม่ยั่งยืน